Hämeenlinnassa on jo tehty työtä pyöräilyn eteen

Pyöräilyn opaste

Armo. Lyseolla minua uskonnosta opettanut Harri Sortila opetti, että armo on Ansiotonta Rakkautta Meidän Osaksemme. Vastaavaa akronyymia on vaikeampi keksiä sanoista vuoden pyöräilykunta, jollaiseksi Hämeenlinna nimettiin vuonna 2001 Suomi Pyöräilee –yhteystyövaliokunnan toimesta. Vaikka akronyymiä ei ole, niin on tuo tunnustus ollut ainakin ansiotonta, kuten armo.

Hämeenlinnan pyöräilyssä on toden teolla alkanut tapahtua asioita vasta 15 vuotta tuon tunnustuksen jälkeen. Meillä on monissa asioissa tehty jo hyvää työtä ja saatu onnistumisia! Vuonna 2016 laadittiin kaupungin ensimmäinen pyöräilyn edistämisohjelma. Tuolloin pyöräily oli lähes kirosana ja paljon energiaa ja ohjelmasta tilaa täytyi käyttää pyöräilyn puolustelemiseen ja perustelemiseen. Juuri käynnistyneen kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman laatiminen sujunee hieman positiivisemmassa ilmapiirissä.

Edistämisohjelman neljäksi tavoitteeksi kirjattiin tuolloin turvallinen ja sujuva pyöräilyinfra, pyöräilyn kulkutapaosuuden kasvattaminen, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä pyöräilyn näkyvyyden parantaminen. Käydään hieman lävitse tavoitteiden toteutumista ja toisaalta mistä on jääty vajaaksi.

Turvallinen ja sujuva pyöräilyinfra

Pyöräilyinfraa on kehitetty vuosittaisilla hankkeilla hyvään tahtiin. Viimevuosina on myös valtio avannut kukkaronsa nyörejä ja kaupungille on saatu hankkeille valtionavustusta, mikä helpottaa pyöräilyn edistäjien taakkaa taloudellisesti. Suuri osa tämän tavoitteen alle listatuista toimenpiteistä on saatu tehtyä tai käynnistettyä. On laadittu pyöräilylle viitoitussuunnitelma ja merkit on asennettu maastoon, pyöräpysäköintiä on kehitetty keskeisillä paikoilla, pyöräpysäköinti on myös huomioitu pysäköintilaitosten suunnittelussa, ja Pööliin saatiinkin lukittua ja vartioitua sisätilaa pyörille.

Infrakohteita on ollut vuosittain. Ohjelman ensimmäisenä vuonna 2017 saneerattiin Turuntie erotelluksi väyläksi ja ensimmäistä kertaa kokeiltiin punaista asfalttia pyörätiellä, joskin se on osoittautunut liian haaleaksi väriksi. Samana vuonna myös Visamäkeen rakennettiin uusi katu ja viereen jäänyt vanha katu muutettiin erittäin leväksi erotelluksi jalkakäytäväksi ja pyörätieksi.

Vuonna 2018 parannuksia tehtiin Hattelmalantiellä ja Papinniityntiellä. Seuraavana vuonna vuorossa oli Härkätien ensimmäinen puolikas ja viime vuonna Härkätie tehtiin loppuun. Tänä vuonna rakentuu Rapamäkeen ja Jukolaan meidän ensimmäiset pyöräkadut ja 2022 päästään vihdoin kehittämään keskustan pyöräilyä Sibeliuskadulla.

Pyöräilyn kulkutapaosuuden kasvattaminen

Kulkutapaosuuden kasvattamisen toimenpiteet olivat pääosin pyöräilytaitoihin ja työmatkaliikkumiseen suuntautuvia. Kuntalaisille on järjestetty mahdollisuuksia kokeilla erilaisia pyöriä ja myös sähköpyöriä oli kokeilussa muutamaan otteeseen. Ohjattuja pyörälenkkejä on järjestetty ainakin Tawast Cycling Clubin toimesta. Varhaiskasvatuksessa on tehty työtä lasten pyöräilytaitojen puolesta ja on esimerkiksi kerätty lahjoituksella polkupyöriä, jotta kaikilla lapsilla olisi mahdollisuus oppia pyöräilemään.

Työmatka ja työasiapyöräilyä on edistetty kyselyillä ja selvityksillä. Hämeenlinnan kaupunki tarjoaa henkilöstölleen mahdollisuutta korottomaan pyörälainaan, joka maksetaan takaisin palkasta pidätyksinä. Lisäksi suurena menestyksenä on toteutettu kotihoidossa työpäivän aikana tapahtuvan autoilun korvaamista sähköpyörillä. Kokeilu oli hitti ja sitä on nyt päätetty laajentaa.

Kävelyn ja pyöräilyn määrien muutosta mittaamaan on asennettu kaksi automaattista EcoCounter –laskentapistettä. Toinen Turuntielle 2017 ja toinen Viipurintielle 2019. Tänä vuonna saatane muutama uusi piste Rapamäkeen ja Jukolaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimenpiteistä on suuri osa valitettavasti jäänyt puolitiehen. Ongelmana on ollut, että ohjelmalla ei ole ollut vastuuhenkilöä, joka aktiivisesti seuraisi ohjelman toteutumista. Tämän vuoksi toimenpiteitä on jäänyt tekemättä.

Liikenneturvallisuutta kuitenkin kehitetään jatkuvasti ja kaikille päiväkodeille ja kouluille tehdään liikenneturvallisuusarvioinnit.

Pyöräilyn näkyvyyden parantaminen

Tässäkin tavoitteessa on jääty selvästi jälkeen. Suuri osa kasvatuksen asioista on jäänyt tekemättä em. vastuuepäselvyyksien vuoksi. Pyöräilytapahtumia on järjestetty vähän ja nyt koronan aikana ei sitäkään vähää. Viestinnässä pyöräilyä on pyritty huomioimaan ja käyttöön on otettu myös I Cycle HML –tunnus.

On myös tiedotettu muutoksista ja uudesta lainsäädännöstä. Pidettiinpä jopa pyöräilyuutiset asukasillan yhteydessä viime keväänä.

Armoa

Annetaan armoa ja tehdään jatkossa paremmin! Tulevassa kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmassa tulee määrittää vastuut ja mittarit toimenpiteille selkeämmin, sekä nimetä ohjelmasta vastaava henkilö. Tämä henkilö sitten kaitsee muuta vastuuhenkilöstöä toimimaan ohjelman tavoitteiden mukaisesti ja toimenpiteiden toteutumiseksi.

Tämä henkilö voisi olla pyöräilykoordinaattori, joka meiltä kaupungista vielä puuttuu.

Allekirjoitus animaatio
Kimi Känkänen

Kommentit

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *